Rekrutacja

Trwa nabór do szkół młodzieżowych na rok 2017/2018

TECHNIKUM ZAWODOWE NR 1
  • TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
  • TECHNIK HOTELARSTWA
  • TECHNIK KELNER
  • TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW – pod patronatem Akademii Sztuki w Szczecinie
  • TECHNIK EKONOMISTA
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
  • KUCHARZ

Informacje ogólne o szkole:

1. Nauka w szkole jest bezpłatna.
Pobieramy tylko opłatę administracyjną w wysokości 100 zł za każdy semestr (20 zł miesięcznie).
Dla zainteresowanych organizowana jest nauka języka kaszubskiego.

2. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej. Pracuje na programach
zatwierdzonych przez MEN. Szkoła wydaje wszystkie dokumenty takie jak w szkołach
publicznych: zaświadczenia,legitymacje, świadectwa i inne.

Zapraszamy wszystkich kandydatów i rodziców do zwiedzania naszej szkoły.
Od poniedziałku do soboty w godz. od 10.00 do 15.00
w piątki szkoła zaprasza do godz. 18.00

REKRUTACJA

Aby zapisać się do naszej szkoły, wejdź na stronę https://ponadgimnazjalne-slupsk.nabory.pl/

Po zalogowaniu się znajdź nas pod nazwą Technikum Zawodowe nr 1 lub Szkoła Branżowa I stopnia.

Po wyborze szkoły wybierz kierunek, który Cię zainteresuje.