1 sm

Szkoły młodzieżowe

Szkoła zawodowa

Szkoła zawodowa kształci w zawodzie KUCHARZ.

Szkoła zawodowa skierowana jest dla uczniów, którzy ukończyli gimnazjum, nauka w trwa trzy lata. Uczniowie szkoły zawodowej uczą się trzy dni tygodniu, pozostałe dwa dni to praktyki zawodowe w podmiotach gospodarczych specjalizujących się w gastronomii gdzie zdobywają doświadczenie wymagane przez przyszłych pracodawców. Szkoła pomaga kandydatom w znalezieniu praktyki. Uczniowie szkoły zawodowej podpisują z pracodawcami, u których będą odbywać praktyki umowę o pracę jako młodociani pracownicy. Za swoją pracę otrzymują wynagrodzenie.

I Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Słupsku działa od 2007 roku. Zajęcia odbywają się w nowo wyremontowanym budynku szkoły w Słupsku przy ul. Przemysłowej 100. Do dyspozycji uczniów są nowoczesne pracownie gastronomiczne, komputerowe, biblioteka z centrum multimedialnym, bardzo dobrze wyposażone sale lekcyjne i najnowocześniejsza w mieście pracownia obsługi konsumenta.

Szkoła zawodowa kończy się egzaminem państwowym potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.
Rok szkolny rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy 31 sierpnia następnego roku i dzieli się na dwa semestry.
Kadrę pedagogiczną tworzą niewątpliwie najlepsi nauczyciele ze słupskich szkół średnich, Akademii Pedagogicznej oraz doświadczeni praktycy zawodowi. Wszyscy oni to wysokiej klasy specjaliści z poszczególnych dziedzin.

Technikum

Technikum Zawodowe Nr 1 w Słupsku działa od 2006 roku. Zajęcia odbywają się w nowo wyremontowanym budynku szkoły w Słupsku przy ul. Przemysłowej 100. Do dyspozycji uczniów są nowoczesne pracownie gastronomiczne, komputerowe, biblioteka z centrum multimedialnym, bardzo dobrze wyposażone sale lekcyjne i najnowocześniejsze w mieście pracownie technologii gastronomicznej i obsługi konsumenta.

Pozyskujemy środki z Funduszy Europejskich, dotychczas zrealizowaliśmy trzy duże Projekty doposażając szkołę w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Uczniowie zdobyli dodatkowe umiejętności uczestnicząc w licznych kursach zawodowych, warsztatach i wyjazdach fakultatywnych. Jako jedyna szkoła na własnej Platformie edukacyjnej prowadzimy nauczanie wspomagające w zawodach : technik żywienia i usług gastronomicznych, hotelarz i kelner

Szkoła średnia jest szkołą na podbudowie gimnazjum, o czteroletnim cyklu nauczania. Realizujemy program z zakresu przedmiotów obowiązkowych ogólnych oraz zawodowych, innych dla danego zawodu, opracowany i zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Uczniowie naszej szkoły odbywają praktyki zawodowe w renomowanych hotelach i restauracjach w kraju i zagranicą. Ukończenie szkoły daje wykształcenie średnie z możliwością uzyskania świadectwa maturalnego oraz tytułu technika poprzez zdanie egzaminu państwowego. Wydawane przez szkołę świadectwa są dokumentami z mocą dokumentów państwowych. Rok szkolny rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy 31 sierpnia następnego roku i dzieli się na dwa semestry. Kadrę pedagogiczną tworzą niewątpliwie najlepsi nauczyciele ze słupskich szkół średnich, Akademii Pedagogicznej oraz doświadczeni praktycy zawodowi. Wszyscy oni to wysokiej klasy specjaliści z poszczególnych dziedzin.

Szkoła kształci w zawodach:

FOTOTECHNIK

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

TECHNIK HOTELARSTWA

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH - JĘZYK I KUCHNIA KASZUBSKA

TECHNIK EKONOMISTA

KELNER

Szczegółowy opis kierunków w zakładce szkoły młodzieżowe - oferta kierunków.


  Oferta kierunków

  Technik żywienia i usług gastronomicznych

  Zostań prawdziwym szefem kuchni! Bądź mistrzem smaku! Praktykuj u boku kucharzy z najlepszych restauracji i mistrzów ...

  Technik ekonomista

  Na tym kierunku nauczymy Cię jak prowadzić biuro, przygotowywać niezbędną dokumentację dotyczącą produkcji, obrotu i ...

  Technik żywienia i usług gastronomicznych język i kuchnia kaszubska

  Chcesz mieć dobrze płatną pracę? Być specjalistą na skalę światową z kultury, którą chce poznać coraz więcej turystów...

  Kelner

  Kelner nie tylko serwuje potrawy i napoje. To wyjątkowy asystent konsumenta. Dba o estetykę miejsca posiłku. Nakrywa ...

  Technik hotelarstwa

  To praca pełna ekscytacji. Zawód dla najlepszych. Coraz wyższe wymagania klientów, to wielkie wyzwanie dla młodych ad...

  Fototechnik

  Akademia Sztuki w Szczecinie Wydział Malarstwa i Nowych Mediów obejmuje patronat nad nowym zawodem kształcenia w nasz...