1 sm

Szkoły młodzieżowe

Liceum ogólnokształcące

Wpisz treść...

Technikum

Technikum Zawodowe Nr 1 w Słupsku działa od 2006 roku. Zajęcia odbywają się w nowo wyremontowanym budynku szkoły w Słupsku przy ul. Przemysłowej 100. Do dyspozycji uczniów są nowoczesne pracownie gastronomiczne, komputerowe, biblioteka z centrum multimedialnym, bardzo dobrze wyposażone sale lekcyjne i najnowocześniejsze w mieście pracownie technologii gastronomicznej i obsługi konsumenta.

Pozyskujemy środki z Funduszy Europejskich, dotychczas zrealizowaliśmy trzy duże Projekty doposażając szkołę w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Uczniowie zdobyli dodatkowe umiejętności uczestnicząc w licznych kursach zawodowych, warsztatach i wyjazdach fakultatywnych. Jako jedyna szkoła na własnej Platformie edukacyjnej prowadzimy nauczanie wspomagające w zawodach : technik żywienia i usług gastronomicznych, hotelarz i kelner

Szkoła średnia jest szkołą na podbudowie gimnazjum, o czteroletnim cyklu nauczania. Realizujemy program z zakresu przedmiotów obowiązkowych ogólnych oraz zawodowych, innych dla danego zawodu, opracowany i zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Uczniowie naszej szkoły odbywają praktyki zawodowe w renomowanych hotelach i restauracjach w kraju i zagranicą. Ukończenie szkoły daje wykształcenie średnie z możliwością uzyskania świadectwa maturalnego oraz tytułu technika poprzez zdanie egzaminu państwowego. Wydawane przez szkołę świadectwa są dokumentami z mocą dokumentów państwowych. Rok szkolny rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy 31 sierpnia następnego roku i dzieli się na dwa semestry. Kadrę pedagogiczną tworzą niewątpliwie najlepsi nauczyciele ze słupskich szkół średnich, Akademii Pedagogicznej oraz doświadczeni praktycy zawodowi. Wszyscy oni to wysokiej klasy specjaliści z poszczególnych dziedzin.

Szkoła kształci w zawodach:

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

TECHNIK USŁUG KELNERSKICH

TECHNIK HOTELARSTWA

TECHNIK EKONOMISTA

TECHNIK INFORMATYK

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

Szczegółowy opis kierunków w zakładce szkoły młodzieżowe - oferta kierunków.


  Szkoła branżowa

  Branżowa Szkoła I-go Stopnia kształci w zawodach KUCHARZ, KELNER.

  Szkoła branżowa skierowana jest dla uczniów, którzy ukończyli gimnazjum i szkołę podstawową, nauka trwa trzy lata. Uczniowie szkoły branżowej uczą się trzy dni tygodniu, pozostałe dwa dni to praktyki zawodowe w podmiotach gospodarczych specjalizujących się w gastronomii, gdzie zdobywają doświadczenie wymagane przez przyszłych pracodawców. Szkoła pomaga kandydatom w znalezieniu praktyki. Uczniowie szkoły branżowej podpisują z pracodawcami, u których będą odbywać praktyki umowę o pracę jako młodociani pracownicy. Za swoją pracę otrzymują wynagrodzenie.

  Szkoła branżowa I-go stopnia kończy się egzaminem państwowym potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Absolwenci mogą kontynuować naukę zawodu w szkole branżowej II-go stopnia.

  Kadrę pedagogiczną tworzą niewątpliwie najlepsi nauczyciele ze słupskich szkół średnich oraz doświadczeni praktycy zawodowi. Wszyscy oni to wysokiej klasy specjaliści z poszczególnych dziedzin.

  Oferta kierunków

  liceum ogólnokształcące

  Wpisz treść...

  Technik żywienia i usług gastronomicznych

  Zostań prawdziwym szefem kuchni! Bądź mistrzem smaku! Praktykuj u boku kucharzy z najlepszych restauracji i mistrzów ...

  Technik ekonomista

  Na tym kierunku nauczymy Cię jak prowadzić biuro, przygotowywać niezbędną dokumentację dotyczącą produkcji, obrotu i ...

  Technik informatyk

  W trakcie nauki w technikum zawodowym w zawodzie technik informatyk będziesz:• przygotowywać stanowisko komputerowe d...

  Technik żywienia i usług gastronomicznych język i kuchnia kaszubska

  Chcesz mieć dobrze płatną pracę? Być specjalistą na skalę światową z kultury, którą chce poznać coraz więcej turystów...

  Technik usług kelnerskich

  Kelner nie tylko serwuje potrawy i napoje. To wyjątkowy asystent konsumenta. Dba o estetykę miejsca posiłku. Nakrywa ...

  Technik hotelarstwa

  To praca pełna ekscytacji. Zawód dla najlepszych. Coraz wyższe wymagania klientów, to wielkie wyzwanie dla młodych ad...

  Technik fotografii i multimediów

  W trakcie nauki w technikum zawodowym w zawodzie technik fotografii i multimediów będziesz:• miał możliwość: zrozumie...

  Kucharz

  W trakcie nauki w szkole branżowej w zawodzie kucharz będziesz:• poznawać sekrety sztuki kulinarnej pod kierunkiem do...

  Kelner

  W trakcie nauki w szkole branżowej w zawodzie kelner będziesz:• wiedział jak profesjonalnie obsługiwać klientów lok...