TECHNIK MASAŻYSTA

Technik masażysta jest jednym z najbardziej popularnych zawodów w zakresie rehabilitacji medycznej. Wykonuje on nie tylko masaż leczniczy, ale też sportowy i kosmetyczny, zgodnie z wymogami wiedzy medycznej.

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie masażysta posiada uprawnienia i odpowiednie przygotowanie do samodzielnego wykonywania zawodu. Ma szansę pracować w zakładach rehabilitacyjnych, opiekuńczych, uzdrowiskach, prywatnych gabinetach masażu lub we własnym salonie masażu. Nauka na tym kierunku trwa 2 lata.

Masażysta to zawód z przyszłością. Warto więc wykształcić się w zawodzie, który zapewni dobrą pracę.