OGŁASZAMY NABÓR DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH 
2014/2015
Rozpoczęcie zajęć: luty 2015r
LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
- 3 lata -  dla absolwentów gimnazjum                             - 2 lata -  dla absolwentów ZSZ
SZKOŁA POLICEALNA    zawody:
-  technik bezpieczeństwa i higieny pracy (1,5 roku)       - opiekunka środowiskowa (1 rok)
-  technik ochrony fizycznej osób i mienia (2 lata)           - technik administracji (2 lata)
- opiekun w domu pomocy społecznej (2 lata)                 - opiekun medyczny (1 rok)
- asystent osoby niepełnosprawnej (1 rok)                      - florysta  (1 rok)        
czytaj więcej...
Godziny otwarcia sekretariatu

Poniedziałek 8.00 – 15.00
Wtorek 8.00 – 15.00
Środa 8.00 – 15.00
Czwartek 8.00 – 16.00
Piątek 8.00 – 19.00
Sobota 8.00 – 14.00