OGŁASZAMY NABÓR DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH 
2014/2015
LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
- 3 lata -  dla absolwentów gimnazjum                             - 2 lata -  dla absolwentów ZSZ
 
SZKOŁA POLICEALNA    zawody:
-  technik bezpieczeństwa i higieny pracy (1,5 roku)       - opiekunka środowiskowa (1 rok)
-  technik ochrony fizycznej osób i mienia (2 lata)           - technik administracji (2 lata)
- opiekun w domu pomocy społecznej (2 lata)                 - opiekun medyczny (1 rok)
- asystent osoby niepełnosprawnej (1 rok)                      - florysta  (1 rok)        
czytaj więcej...
ZAPRASZAMY!!!

POZNAJ PRZEPIS NA SUKCES!!!
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Słupsku
ul. Przemysłowa 100

Kształcimy w zawodach:
- Technik Hotelarstwa, Technik obsługi turystycznej
- Technik żywienia i usług gastronomicznych - [ ... ]